Elektrokern Schuurman

Op basis van het schetsontwerp van de architect Bekkering Adams, is een investeringsraming gemaakt en is de exploitatie bekeken. De gewenste architectonische uitwerking is onder druk komen te staan evenals de financiële haalbaarheid. Ook is een ecologische traject met betonkern activering en bodemopslag systeem door Schuurman vastgesteld. Door optimalisatie van het ontwerp en de uitvoering van met name de constructie en de gevel is het project haalbaar gemaakt.
Taken: projectmanagement, de ontwerpbegeleiding en directievoering van het plan.

Elektrokern SchuurmanElektrokern Schuurman