Sociale werkplaats Haegheflor

De Haeghe groep heeft het voormalig kassencomplex van Valstar aan de Orberlaan in monster aangekocht om daar de nieuwe sociale werkplaats in te richten. Naast de verbouw en aanpassing van de kassen en de pootlijn moeten ook werkplaatsen, verwerkingsruimten en faciliteiten voor de medewerkers van Haeghe flor worden gemaakt. De bouw moet openbaar worden aanbesteed om te komen tot een design en build realisatie door een aannemer. Tevens is de planning bijzonder strak in verband met de oplevering van de oude locatie.
Taken: Ontwerp, TOTAL ENGINEERING met projectmanagement, kostenbegeleiding, ontwerp en bouwbegeleiding.

Sociale werkplaats HaegheflorSociale werkplaats Haegheflor